Polityka prywatności

Przetwarzanie danych przez Administratora

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Fundacja Na Krańce świata z siedzibą w Warszawie („Administrator” lub „Operator”) przetwarza dane osobowe. Dane te dotyczą użytkowników platformy misjomat.org, osób i podmiotów współpracujących z Fundacją w różnej formie i zakresie (np. osób działających w imieniu dostawców usług). Fundacja zapewnia, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych („RODO”) i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Fundacja zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Fundacja dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Fundacja zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych osobowych oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. 

Kontakt z nami

Kontakt z nami jest możliwy poprzez: adres e-mail: misjomat@misjomat.org lub adres korespondencyjny: Fundacja Misyjna Na Krańce Świata,  Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Kontakt jest także możliwy telefonicznie, w godzinach pracy biura Fundacji. Więcej informacji na stronie platformy www.misjomat.org 

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności, dostępności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że operacje na danych osobowych są rejestrowane w uzasadnionym zakresie i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego dostawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych. 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Jeśli jesteś użytkownikiem (zarejestrowanym lub niezarejestrowanym) serwisu misjomat.org…

… Twoje dane osobowe obejmujące identyfikator cookie ID, inne identyfikatory w tym adres IP Twojego urządzenia, z którego korzystasz przeglądając serwis oraz informacje behawioralne (tj. informacje o tym w jaki sposób korzystasz z serwisu crowdmax.pl a także informacje, w tym pochodzące z profilowania, dostarczone przez podmioty trzecie, takie jak Google) mogą być przetwarzane w celach:

 • obsługowym, tj. zapewnienia poprawnego działania strony i obsługi Twoich działań na tej stronie, np. wypełnianie formularzy;
 • dostosowywania treści wyświetlanych w serwisie do Twoich preferencji (profilowania), w tym wyświetlania banerów reklamowych o odpowiedniej dla Ciebie treści.

Podstawą prawną przetwarzania jest – w zakresie celu obsługowego – niezbędność do świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz – w zakresie dostosowywania treści w serwisie – uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na zapewnieniu atrakcyjności strony i jej optymalizacji pod kątem efektywności i dostosowania do indywidualnych oczekiwań użytkowników. Funkcja dostosowania treści serwisu do oczekiwań użytkownika może być przez nas realizowana tylko jeśli zezwalają nam na to ustawienia cookies Twojej przeglądarki. Więcej o cookies w dalszej części polityki.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu misjomat.org…

... Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celach:

 • utrzymania Twojego konta użytkownika, obsługi serwisu i udostępniania związanych z nim funkcjonalności serwisu;
 • analitycznych statystycznych i raportowych;
 • archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania jest - w zakresie utrzymania konta użytkownika i udostępniania funkcjonalności - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz – w zakresie celów analitycznych, statystycznych , raportowych i archiwalnych – uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz statystycznych, rozliczaniu uzyskanego finansowania działalności Fundacji oraz na przechowywaniu informacji pozyskanych w związku ze świadczeniem usług i działalnością statutową Fundacji ze względu na ochronę interesów Fundacji. Dane są przechowywane przez cały czas świadczenia usług a następnie, wyłącznie w celach analitycznych, statystycznych, raportowych i archiwalnych do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Fundacji lub wobec Fundacji. 

Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do tego abyśmy mogli świadczyć Ci usługi przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników serwisu misjomat.org

Jeśli wsparłeś finansowo projekt w ramach serwisu misjomat.org…

… Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu wpłaty będą przetwarzane w celu realizacji tego wsparcia, czyli przekazania wpłaconych przez Ciebie środków na wybrany przez Ciebie projekt. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawarłeś z nami akceptując regulamin serwisu misjomat.org

Odbiorcami danych mogą być projektodawcy projektów, które wspierasz, dostawcy systemów i usług informatycznych, z których korzysta Fundacja oraz podmioty świadczące usługi płatnicze. Twoje dane osobowe obejmujące imię i nazwisko będą udostępnione w serwisie w miejscach przeznaczonych do wyróżnienia osób wspierających projekty, jednak tylko wtedy, gdy będziesz tego chciał (oznacz odpowiednie pole w formularzu wpłaty, aby określić, czy chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały umieszczone na stronie). Twoje dane będą przechowywane przez 6 lat od daty dokonania wpłaty na rzecz projektu.

Pamiętaj, że w zakresie w jakim wspierasz konkretny projekt, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez projektodawcę (podmiot szukający finansowania swojego projektu). W tym zakresie informacje o przetwarzaniu Twoich danych możesz otrzymać od projektodawcy, który jest administratorem Twoich danych osobowych. W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane przez operatora płatności, operator płatności jest administratorem Twoich danych osobowych, możesz uzyskać informacje o tym jak operator płatności przetwarza Twoje dane bezpośrednio u operatora, np. na jego stronie internetowej. 

Jeśli zapisałeś się na newsletter...

… będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail w celu przesyłania Ci newslettera. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w ten sposób jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dostarczaniu użytkownikom zamówionych przez nich treści. Newsletter otrzymasz tylko w przypadku, gdy poprosiłeś o jego przesyłanie podając swój adres e-mail w przeznaczonym do tego polu w ramach Serwisu. W każdym czasie możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera korzystając z [przycisku „wypisz”, który znajdziesz w każdym newsletterze]. Twój adres e-mail będzie przez nas przetwarzany w liście wysyłkowej newslettera do momentu rezygnacji z jego otrzymywania.  Odbiorcami danych mogą być dostawcy systemów i usług informatycznych, z których korzysta Fundacja.

Jeśli stworzyłeś Projekt i prowadzisz kampanię w celu pozyskania finansowania Twojego projektu (dotyczy projektodawców będących osobami fizycznymi)…

…Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu rejestracji i dodawania projektu będą przetwarzane w celach obsługowych, np. bieżącego kontaktu w sprawach technicznych, rozliczeń i innych sprawach związanych z realizacją umowy. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do realizacji umowy, w tym rozliczeń. Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane związane z realizacją projektu także w celu analitycznym i statystycznym, oraz w celu ochrony interesów serwisu crowdmax.pl i jego użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym zakresie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na polegający na prowadzeniu analiz statystycznych oraz zabezpieczeniu interesów serwisu i jego użytkowników. Twoje dane będą przechowywane przez 6 lat od daty dokonania wpłaty na rzecz projektu. Twoje dane niezbędne w procesie obsługi wpłat będą udostępnione operatorowi płatności. Informacje o tym w jaki sposób operator płatności chroni Twoje dane i w jakim zakresie je przetwarza możesz uzyskać u operatora płatności, np. na jego stronie internetowej.

Jeśli reprezentujesz (działasz w imieniu) projektodawcy lub wspierającego projekt…

… Twoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu, podanych przy rejestracji lub w toku korzystania z usług serwisu, będą przetwarzane w celu bieżącej komunikacji związanej z obsługą projektów lub wpłat. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz uzasadniony interes polegający na komunikacji z projektodawcami i wpłacającymi, którzy nie są osobami fizycznymi. Twoje dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty ostatniego kontaktu lub od zakończenia finansowania projektu w Serwisie. Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy systemów i usług informatycznych, z których korzysta Fundacja.

Jeśli kontaktowałeś się z nami e-mailem lub pocztą...

... Twoje dane osobowe zawarte w tej korespondencji oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail) są przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością. Przetwarzamy jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym. Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy systemów i usług informatycznych, z których korzysta Fundacja.

Jeśli lubisz nas na Facebooku...

Przetwarzamy dane osobowe osób, które polubiły nasz profil na Facebooku. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszym profilem, w tym w celu komunikowania się ze społecznością, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na funkcjonowaniu na portalu społecznościowym. Dane przechowujemy przez cały czas istnienia naszego profilu na Facebooku.

Jeśli współpracujesz z nami w innym zakresie...

W związku z prowadzoną działalnością, zbieramy dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań, uzgodnień z partnerami, w tym dostawcami w związku z bieżącą działalnością Fundacji. Są to dane kontaktowe (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot i dane teleadresowe) w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem bieżących kontaktów. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane takich osób przechowujemy przez 3 lata od daty ostatniego kontaktu. Odbiorcami danych mogą być dostawcy systemów i usług informatycznych, z których korzysta Fundacja.

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie są Twoje prawa 

W związku z przetwarzaniem przez Fundację Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 • możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. 
 • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli są niepoprawne lub jeśli uległy zmianie), ich usunięcia (w przypadkach wynikających z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania (np. jeśli chcesz aby Administrator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych);
 • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na wszelkie uwagi i sugestie. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeśli chcesz złożyć wniosek skontaktuj się z nami mailowo lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w części „Kontakt”.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy Twoje żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać;
 • jaki jest lub był rodzaj Twojej współpracy z Fundacją (np. bycie zarejestrowanym użytkownikiem, wsparcie projektu finansowanego w ramach Serwisu). 

Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego otrzymaliśmy wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres zwrotny, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku prosimy o podanie adres e-mail).

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu przez Fundację lub podmioty trzecie. Zakres instalowanych plików zależy od ustawień Twojej przeglądarki. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”

Fundacja wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania i usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Fundacja oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu mogą obejmować:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

Cookies marketingowe

Fundacja wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem reklamy behawioralnej (profilowanej, dostosowanej do preferencji) oraz działaniami remarketingowymi. To dzięki tym plikom informacje o serwisie mogą pojawiać się na banerach reklamowych innych portali w czasie gdy, je przeglądasz.

Narzędzia analityczne i społecznościowe

Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera. 

Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Google Adwords

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Wtyczki społecznościowe

W serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook i Google+). Wtyczki pozwalają użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w serwisie w wybranym portalu społecznościowym, a także na logowanie z użyciem uwierzytelniania za pośrednictwem serwisu społecznościowego. Stosowanie w serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z serwisu przez użytkownika i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Misjomat.org

Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Działamy misyjne na cały świat
Działamy misyjne na cały świat
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24

Polityka prywatności

Wspieraj dzieła misyjne

Sprawdź

Polityka prywatności

Prześlij projekt do konsultacji

Prześlij