[11] Parafia p.w. św. Jana Kantego w Lublinie - zakup samochodu dla Centrum BANDARI w Bukavu

Opis projektu

Szczęść Boże,

 

W imieniu wspólnoty Misjonarzy Afryki - Ojców Białych w Bukavu w Republice Demokratycznej Konga, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakupie samochodu terenowego z napędem 4x4 dla naszego CENTRUM BANDARI. 

 

CENTRUM BANDARI

Misyjny transport

Centrum BANDARI jest organizacją wyznaniową, działającą pod nadzorem Misjonarzy Afryki, utworzoną w 1966 roku. Celem działania centrum BANDARI jest inicjowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży, wspieranie inicjatyw mających na celu promowanie harmonijnego rozwoju międzyludzkiego. 

Centrum BANDARI zostało założone przez O. Georgesa Defour’a MAfr. W zamyśle założyciela było tworzenie warunków sprzyjających pokojowi, promowaniu praw człowieka, działalności społeczno-ekonomicznej i kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału mieszkańców Bukavu, zwłaszcza młodych dziewcząt i chłopców.

Misyjny transport

Obecnie Centrum BANDARI prężnie działa pod kierunkiem Misjonarzy Afryki, a pieczę nad ośrodkiem wsparcia młodzieży sprawują O. Michel Ouédraogo z Burkina Faso i O. Marcin Zaguła z Polski.

 

PROBLEM Z NASZYM SAMOCHODEM

 

Centrum BANDARI stanowi międzynarodową siedzibą Ruchu Xaveri, którego zakres działania obejmuje 11 krajów Afryki - głównie kraje afrykańskich wielkich jezior. 

Misyjny transport

Lokalizacja geograficzna naszego Centrum, (jego odległość od innych miast i wiosek) oraz potrzeba regularnych wizyt w innych oddziałach naszego Ruchu Xaveri, pokazują nam realną potrzebę zapewnienia środka transportu dla Centrum BANDARI.

Pojazd, który obecnie jest używany jest bardzo wyeksploatowany (by nie napisać zepsuty). Służy w ośrodku od 26 lat. Regularnie zdarzają się  awarie związane głównie z jego wiekiem, jak również z jego dużym przebiegiem. Naprawy są bardzo kosztowne i często przewyższają wartość samego pojazd. 

Misyjny transport

PO CO NAM NOWY SAMOCHÓD? 

Centrum BANDARI wymaga solidnego samochodu. Nowy samochód - Toyota Land Cruiser 76 mogłaby rozwiązać nasze wszystkie problemy.

Nowy samochód będzie służył w następujących celach:

 

  • narzędzie pracy dla misjonarzy
  • przemieszczanie się grup jak i misjonarzy uczestniczących w życiu ośrodka
  • dotarcie do krajów sąsiadujących, takich jak Burundi, Uganda i Rwanda
  • lepsze zawiązywanie wspólnoty między młodymi ludźmi a ich opiekunami
  • organizacja szkoleń na rzecz młodzieży
  • możliwość wizyt animatorów w zespołach diecezjalnych i spotkaniach krajowych
  •  zapewnienie autonomii Centrum BANDARI w zakresie przemieszczania się

 

WSTĘPNA PROGNOZA KOSZTÓW

 

Wstępny koszt zakupu Toyoty Land Cruiser 76 w Bukavu waha się od 65000 USD do 72000 USD. Chcemy prosić o pomoc w sfinansowaniu 60% kosztów. Od jakiegoś czasu zbieramy fundusze na ten cel i jestem przekonany, że posiadamy około 30% potrzebnej sumy. Prawdopodobnie różnicę uda nam się zdobyć sprzedając nasz stary samochód na części. 

Misyjny transport

Z serdecznym pozdrowieniem 

Z modlitwą i z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby

O. Marcin Zaguła MAfr.

Misjomat.org

Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Działamy misyjne na cały świat
Działamy misyjne na cały świat
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24

Misyjny transport

Wspieraj dzieła misyjne

Sprawdź

Misyjny transport

Prześlij projekt do konsultacji

Prześlij