[4] Wspieraj drogę do kapłaństwa indyjskich kleryków w Chabua

Opis projektu

Roczne utrzymanie kleryków w seminarium w Chabua

Celem zbiórki jest zapewnienie środków umożliwiających roczne funkcjonowanie seminarium i utrzymanie kształcących się tam kleryków. Roczny koszt utrzymania jednego seminarzysty szacujemy na 1.000$, czyli około 5000 tysięcy złotych.

Liczy się każdy grosz pomocy. Osiągniemy ideał, jeśli w ciągu roku zbierzemy całą, roczną kwotę. Sprawa jest wymagająca ale praktyka ewangelii, to kwestia dla ludzi ufnych i zuchwałych.  

Prosimy więc dołącz do tego przedsięwzięcia już dziś !!!

_____

Wspieraj drogę do kapłaństwa indyjskich kleryków w Chabua.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce od 2022 roku wspierają seminarium św. Jana Vianneya w Chabua, obejmujące 15 diecezji w północno-wschodnich Indiach.

Seminaria w krajach misyjnych mają zupełnie inne problemy niż seminaria europejskie, które od pewnego czasu odczuwają brak powołań. Na terytoriach misyjnych jest odwrotnie – z powodu braku możliwości finansowych seminaria nie mogą przyjąć wszystkich chętnych. Z pomocą przychodzą im Papieskie Dzieła Misyjne. Dzięki otwartym sercom Polaków kolejne seminarium, tym razem w Indiach, zyskuje szansę na formację przyszłych kapłanów.

 

Propedeutyczne Seminarium św. Jana Vianneya w Chabua w stanie Asam zostało utworzone na potrzeby piętnastu diecezji północno-wschodnich Indii. W 2021 roku przygotowywało się w nim 37 kandydatów. Wszyscy oni mają za sobą formację w niższym seminarium duchownym, co oznacza, że posiadają przygotowanie teologiczne i są dojrzalsi w wierze.

Seminarium jest położone na peryferiach miasta. Sąsiadują z nim cztery ośrodki duszpasterskie, prowadzone przez różne zgromadzenia zakonne, zarówno męskie, jak i żeńskie. Wśród nich należy wymienić choćby misjonarzy św. Franciszka Salezego, którzy w odległości 50 metrów od seminarium mają swój nowicjat. To sąsiedztwo bardzo dobrze wpływa na formację kandydatów, a rozwijająca się między instytucjami współpraca owocuje organizacją wspólnych rekolekcji czy dni skupienia.

Mimo dużej odległości od Europy i różnic kulturowych seminarzyści w Indiach żyją według reguł znanych kandydatom do kapłaństwa formującym się na przykład w Polsce. Systematycznie rozwijają w sobie życie duchowe, codziennie rozważając Boże słowo, czytając żywoty świętych i słuchając, w jaki sposób wzrastać w praktyce chrześcijańskiej modlitwy. Warto dodać, że alumni z Chabua odbywają także rekolekcje według reguły św. Ignacego z Loyoli, każdy piątek przeżywają w duchu pokutnym jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu i rozwijają pobożność maryjną.

 

Seminarzyści z Chabua są wielką nadzieją wiernych Kościoła w Indiach północno-wschodnich i całego Kościoła powszechnego. Włączając się aktywnie w zbiórkę, sprawiasz, że seminarium zyskuje szansę na formację kleryków, którzy w przyszłości będą głosić Dobrą Nowinę na Dalekim Wschodzie.

 

Seminarium Propedeutyczne Vianney Home w Chabua to miejsce, w którym my, kandydaci do kapłaństwa z północno-wschodnich diecezji w Indiach, formujemy się duchowo. To jest miejsce, gdzie na kursie, który trwa dziesięć miesięcy, kształtujemy się i pielęgnujemy nasze życie modlitewne i duchowe. Jest to przede wszystkim czas rozeznawania powołania kapłańskiego, ale także rozpoznawania dobra i zła oraz prowadzenia dobrego życia w wierności Panu.

Obecnie jest nas 41 braci, w tym ja, z dziewięciu różnych diecezji północno-wschodnich Indii.

 

Jestem alumnem i chciałbym w imieniu moich współbraci wymienić korzyści z tego kursu w tym miejscu. Chociaż należymy do różnych diecezji, plemion i kultur, żyjemy jak jedna rodzina. Pierwszym, czego się tu nauczyłem, jest to, że nie ma granicy, której nie przekroczy miłość. Jesteśmy jednością w Chrystusie i Chrystus jest jedyną drogą. Żyjemy razem jak rodzina – dwóch naszych przełożonych i 41 alumnów. Tutaj jesteśmy „oderwani” od świata, ale mamy zaspokojone wszystkie potrzeby, jak rzeczy osobiste, leki, instrumenty, gry, a przede wszystkim potrzeby duchowe.

Doceniamy troskliwą opiekę naszych dwóch przełożonych, którzy utrzymują tę wspólnotę swoją ciężką pracą, a przede wszystkim starają się wpajać nam chrześcijańskie wartości.

 

Tutaj uczymy się być punktualnymi i odpowiedzialnymi ludźmi. W każdą niedzielę mamy quiz kulturalny, skecze, spotkania w grupach, dyskusje i dzielenie się w grupach. To pomaga nam poznać inne kultury naszego kraju, dzielić się wiedzą i talentami, wykorzystując kreatywność w każdej dziedzinie. Rekreacja to również dobry czas na spotkania i rozmowy.

Jeśli chodzi o nasze życie duchowe, to dokonuje się stopniowa przemiana w naszym życiu, która przybliża nas do Boga i dla mnie jest to największy cud, który dzieje się w tym miejscu.

Oprócz wsparcia materialnego i umysłowego, otrzymujemy również pokarm duchowy, który wzmacnia nas każdego dnia. Ćwiczenia duchowe, medytacje i kontemplacje sprawiają, że jesteśmy bardziej wrażliwi na innych i bardziej świadomi dobra i zła. Nauczyliśmy się tutaj o duchowości i sprawach życia więcej niż wiedzieliśmy wcześniej.

Mogę zapewnić, że jest to miejsce, w którym dowiadujemy się o wszystkich aspektach życia duchowego i praktykujemy je. Szczególnie 30-dniowe rekolekcje ignacjańskie, które odbyliśmy, były wspaniałym doświadczeniem i jestem pewien, że to, co dzięki nim otrzymaliśmy, bardzo pomoże nam w życiu.

Czas adoracji eucharystycznej każdego dnia to moment, który cenimy najbardziej. Dzięki różnym ćwiczeniom duchowym otrzymujemy wiedzę i natchnienia, które sprawiają, że lepiej poznajemy Boga i rozpalają nasze serca do zmiany i świętego życia.

 

Może nasza formacja nie przynosi szybkich i widocznych zmian, ale one są. To jest długofalowa zmiana całego życia. Jestem pewien, że ja i moi współbracia z kursu zobaczymy jego owoce w najbliższym czasie.

 

Oby wszystko było na większą chwałę Boga.

Jexico N. Marak

 

 

Niniejsza zbiórka realizowana jest na rzecz Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Misjomat.org

Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Doradzamy, jak przeprowadzić zbiórkę na misje
Działamy misyjne na cały świat
Działamy misyjne na cały świat
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Przelewy24

Pomoc w przygotowaniu duchownych

Wspieraj dzieła misyjne

Sprawdź

Pomoc w przygotowaniu duchownych

Prześlij projekt do konsultacji

Prześlij